KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

15 marca, 2020 0 przez Mikołaj Online

O północy Polska przywróciła kontrole na ludzi granicach. Od niedzieli przez 10 dni do Własny nie będą mogli wpływać cudzoziemcy. Na ten termin kontrolę graniczną wprowadzono i w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w określonym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie zupełnie w powołanych do ostatniego mieszkaniach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie ściany będzie możliwe wyłącznie na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni oraz na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie pilotowana przez pracowników Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie ściśle do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w stosunku z wystąpieniem wielkiego ryzyka dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy wykorzystaniu sprzętu mobilnego, w oparciu o swoje zasoby kadrowe też we współdziałaniu z Władzą i Państwową Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co wtedy składa w pracy dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą mogli: obywatele RP; cudzoziemcy, jacy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czy osoby będące stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na pole RP; cudzoziemcy będący uprawnienie do książce na pole RP tj. cudzoziemcy odpowiedni do czynienia czynności na takich samych wartościach co obywatele polscy; posiadający zezwolenie na produkcję, pozwolenie na produkcję sezonową, poinformowanie o daniu pisania pracy cudzoziemcowi na pole RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po otrzymaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może dać cudzoziemcowi na przyjazd na pole RP, w trybie znanym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

0 0 votes
Daj ocenę