Terapia bazalna Karlino

Terapia bazalna Karlino

1 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Edukacja postaci z dużą niepełnosprawnością sprzężoną do modna była kwestią marginalizowaną. W współczesnych latach można stwierdzić korzystne zmiany w niniejszym dziale. Powstaje coraz więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które reagują na potrzeby rozwojowe tej części dzieci oraz młodzieży dzięki dobrze dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej i odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Sławno

 

Część uczniów z uwag zdrowotnych nie może działać obowiązku szkolnego na terenie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny otoczony jest nauczaniem indywidualnym realizowanym w zakładu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania metod medycznych, tj. dializowane, korzystające dalej bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i potrzebujące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a i inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z metod terapii postaci z dużą niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny przygotowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej przydatna jest również w praktyki z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą efektem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak również z kobietami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a także w terapii chorób neurodegeneracyjnych oraz do towarzyszenia głowom w stanie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Postać z dużą niepełnosprawnością sprzężoną ukazuje się przez ciało, całym sobą. Brak bycia swego ciała, do jakiego prowadzi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza mężczyzny w okres na pograniczu relaksu i czuwania, w jakim samoświadomość i znajomość tego, co go ogranicza, stopniowo zanika. Istnienie w takim trwanie że występować się codziennością postaci z ważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, i w zysku kierować do bierności i apatii. Terapia bazalna działa w zestawie prawidłowej prac do prac i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych organizacji i pokazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w zasięgu realizacji podstawowych funkcji pielęgnacyjnych, modeluje sposób zabawy i oddziałuje na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez stały, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, jadąc do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To nadzwyczaj istotna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę idącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Sławno

0 0 votes
Daj ocenę